ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ЕҢБЕК ИНСПЕКЦИЯСЫ

ЖӘНЕ КӨШІ-ҚОН БАСҚАРМАСЫНЫҢ РЕСМИ САЙТЫ

МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ

2018 ЖЫЛҒЫ 20 ТАМЫЗДАҒЫ "мЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЖОСПАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ"

2019 ЖЫЛҒЫ мЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУДЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЖОСПАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ

Copyright © 2019 ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ КӨШІ-ҚОН ЖӘНЕ ЕНБЕК ИНСПЕКЦИЯСЫ БАСҚАРМАСЫНЫҢ РЕСМИ САЙТЫ